การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย

การฝึกปฎิบัติการ

การฝึกปฎิบัติการ

เราจัดให้มีการฝึกการปฏิบัติงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะของการใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
การบำรุงรักษาในสถานที่

การบำรุงรักษาในสถานที่

เรามีบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ของท่านขัดข้อง โดยทีมช่างและวิศวกรด้านเทคนิคจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด