เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เครื่องฉายแสง UVC

ตุล คอร์ป ได้มีความคิดริเริ่มในการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UVC ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบตามความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงเราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบที่หน่วยงานของท่านต้องการได้…

นายรังสรรค์ ตุลชีวิน

ผู้บริหารบริษัท ตุลคอร์ป จำกัด

เกี่ยวกับเรา

เครื่องฉายแสง UVC

ตุล คอร์ป ได้มีความคิดริเริ่มในการผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยหลอด UVC ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบตามความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงเราสามารถออกแบบและผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบที่หน่วยงานของท่านต้องการได้…

นายรังสรรค์ ตุลชีวิน

ผู้บริหารบริษัท ตุลคอร์ป จำกัด

จุดประสงค์หลักของเรา